Golem, 2018, akryl, plátno, 200 x 150 cm

Na první výstavě po prázdninové pauze se v Galerii Petr Novotný představuje se svou nejnovější tvorbou malíř Jakub Janovský. Je to jeho druhá výstava v této galerii, ta první v roce 2011 byla zahajovací výstava provozu galerie na tomto místě.

Janovský se narodil v roce 1984 v Jihlavě. V letech 2004 – 2010 studoval na pražské AVU v atelieru kresby Jitky Svobodové. V současné době žije a pracuje v Praze.

Oproti obrazům, představeným na výstavách v minulých letech, je na těch současných znát zřetelné zklidnění a zjemnění, a to jak po stránce formální, tak obsahové. Z velmi expresivních a emočně vypjatých témat se obrazy posunuly do klidných scén s převážně dětskými figurami, někdy ovšem s poněkud zneklidňujícím existenciálním obsahem. Po formální stránce je základem stále kresba, nyní už však bez výrazných linií. Malba je klidná, v jemných pastelových tónech nebo pouze monochromní. Autor sám ke své práci a k výstavě uvádí: „Kresba jako prvotní záznam myšlenky je nosným kamenem i v mé současné práci. Expresivní gesto se však snažím skrýt pod valéry šedých a pastelových tónů. Tento způsob, myslím, nejlépe rezonuje s ději, odehrávajícími se na vystavených obrazech.

Na současné tvorbě Jakuba Janovského je vidět obrovský kus práce, který udělal od jeho prvního představení v tomto prostoru. Tehdy to byl čerstvý absolvent Akademie, zajímavý, s potenciálem, který mohl rozvíjet, ale taky nechat zplanět. Vytrvalým úsilím zkultivoval svůj talent a současná výstava je přesvědčivým důkazem správného směřování jeho tvorby.

 

Jakub Janovský / Jack in the Box

3. října – 3. listopadu 2018

Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7

Otevřeno úterý – pátek 12 – 18 hod.,

sobota po domluvě na tel. 608862324

Vernisáž ve středu 3. října v 18 hod. za osobní účasti autora