Po několika tematických odbočkách pracuje Jan Vytiska v obrazech z poslední doby opět více s folklórními motivy, které jsou přímo inspirovány lidovými pověstmi a bájemi z knihy Čertoviny z Valašska. Nejedná se však o návrat k prověřené tematice, ale o její nové uchopení a významové rozšíření. Vytiskův postmoderní mix nezůstává stát na místě a neztrácí se v slepých uličkách – jeho výtvarný jazyk již přesáhl hranice regionu a vyvolal pozornost i v zahraničí, nejvýrazněji snad na putovní výstavě Neue Schwarze Romantik(2017), kde se jeho malby objevují vedle děl známých umělců, jako jsou Martin Eder, Anders Grønlien, bratři Quayové a další. Vytiskovy obrazy jsou tedy srozumitelné i v širším mezinárodním kontextu. Ukazují zkarikovanou halucinaci chaosu současnosti, spojují velká umělecká gesta s banalitou popkultury, vysoké s nízkým, krásu s ošklivostí, smrt se životem.

Doprovodný program výstavy:

Namaluj mi čerta na zeď! Mikulášská dílna pro děti i dospělé v úterý 5. prosince (16-19 hod.)

Čertovský Mikuláš v maskách v úterý 5. prosince od 19 hod.

Komentovaná prohlídka s Janem Vytiskou a Otto M. Urbanem ve čtvrtek 14. prosince od 17 hod.