Agrest and Gandelsonas, Roosevelt Island Housing Competition, 1975

Přednáška Jany Ndiaye Beránkové nazvaná Od obrazu k prostoru. Architektonická kresba 70. a 80. let jako teoretický manifest, zkoumá způsob, jakým teoretikové architektury Aldo Rossi, Diana Agrest, Mario Gandelsonas, Bernard Tschumi a Peter Eisenman zkoumali limity architektonické reprezentace ve svých kresbách. Ovlivněni myšlením francouzského strukturalismu a poststrukturalismu a teorií umění, tito myslitelé ve své tvorbě často měnili architektonické kresby v teoretické médium, zpochybňujíce přitom hranice mezi uměním a architekturou. Skrze filosoficky-ovlivněné experimenty s architektonickou representací tito tvůrci předjímají některé postmoderní tendence a pomáhají vytvořit propast mezi architektonickou tvorbou a sociálně-reformním nábojem 60. let.

 

Akce je součástí nového doprovodného programu CRASH: volný cyklus přednášek.