výstava je zařazena do projektů: Action Galleries http://actiongalleries.info/
a Galerijní víkend http://galerijnivikend.cz/

Současná výstava Jarmily Mitríkové a Dávida Demjanoviče v galerii Altánu Klamovka probíhá v rámci projektu Action Galleries, který mapuje českou nezávislou galerijní scénu. Tato výstava je však výjimkou, protože se jedná o slovenské umělce a doposud v Altánu Klamovka vystavovali jen čeští umělci-kurátoři. Mitríková a Demjanovič kurátorovali v první polovině minulého roku nezávislou galerii s názvem Výstavný priestor Grösslingová 49 v Bratislavě, kterou založili u sebe doma v předsíni pronajatého bytu. Nápad provozovat galerii u nich doma na netradičním místě inicioval zájem o principy DIY kultury a také webová doména www.actiongalleries.info. Na základě jejich oslovení jsem u nich vystavovala na přelomu dubna a května 2010 svůj projekt Czech action galleries 1990-2009 formou dotazníků upravených do grafické podoby plakátů. Nyní Mitríková s Demjanovičem vystavují na oplátku u mě v Altánu Klamovka.

Expozice je současně ve dnech 15-16. října zařazena do akce Galerijní víkend a obohacena o instalaci nezávislé galerie Move Gallery v blízkém okolí altánu v parku Klamovka s vernisáží 15. 10. v 16h. Tato galerie vznikla z iniciativy dvou studentů grafického designu na FUD UJEP v Ústí nad Labem Michala Kukačky a Martiny Calajové. Jejich koncepce je založena na prezentaci současného umění v meších městech v České republice, což umožňuje mobilnost galerie, protože se jedná o skládací kontejner.

Více o galeriích: http://www.actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=34
http://www.actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=35

Lenka Sýkorová

Autorská dvojica Jarmila Mitríková (1986) a Dávid Demjanovič (1985) pôsobí na súčasnej slovenskej umeleckej scéne veľmi aktívne. Jarmila Mitríková od roku 2005 študovala na VŠVU, kde tento rok skončila magisterské štúdium. Začala v ateliéri keramiky doc. Ivice Vidrovej a pokračovala v maľbe u prof. Ivana Csudaia (so stážou v Helsinkách na Academy of Fine Arts and Design – 2008). Minulý rok sa stala finalistkou súťaže Maľba 2010 – Ceny Nadácie VÚB. Dávid Demjanovič tento rok skončil magisterské štúdium na VŠVU v ateliéri APK+ Antona Čierneho na Katedre intermédií a multimédií, kde pôsobil od roku 2004 (absolvoval stáž na Akadémii výtvarných umení v Záhrebe – 2006 a na Newcastle University v Anglicku – 2008). V tomto roku sa stal finalistom slovenskej časti ESSL Awards. Aj napriek tomu, že sa samostatne venujú odlišným formám umenia (postkonceptuálne tendencie Demjanoviča vo forme objektov, inštalácií, videoartu a akcií, a Mitríkovej maľba, keramika a koláže) spája ich tvorba obrazov a objektov, kde využívajú techniku vypaľovania spájkovačkou do preglejky.

Táto spolupráca začala v marci 2009 krátko po tom, čo Demjanovič využil pyrografiu vo svojej semestrálnej práci. Techniku, ktorej „postup bol známy už v stredoveku a dodnes sa používa najmä v ľudovom umení a remesle na výzdobu dreveného riadu, nábytku a.i.“ (Baleka), využíva autorská dvojica ako odkaz na ľudovú amatérsku tvorbu. Tá často tvorí tematický základ mnohých diel. Samotnému procesu vypaľovania predchádza digitálna skica – koláž, ktorú postupne dopĺňajú obaja autori. Tú následne vypaľujú do bukovej a v tomto prípade brezovej preglejky. Výsledný obraz je za účelom prehĺbenia priestoru a uľahčenia čitateľnosti domaľovaný moridlami a tieňovaný teplovzdušnou pištoľou.

Výstava pre priestor galérie Altán Klamovka, konkrétne reaguje na dané miesto, neogotickú kaplnku. Kaplnka ako menšia kresťanská kultová stavba na seba viaže viaceré konotácie, môže byť miestom zázračným, pútnickým, pohrebným… Rozhodli sme sa pracovať s jej mystickou až posvätnou atmosférou. Výrazným inšpiračným zdrojom v našej tvorbe je mysticizmus a religiozita typická pre naše územie. Vytvárame fiktívne príbehy, ktoré sa vďaka realistickému prevedeniu tvária ako dokumentácia konkrétnej situácie. Odkazujeme tým na tradičné poverové rozprávanie, ktoré má tendenciu prechádzať do spomienkového rozprávania, keďže rozprávač kombinuje poveru s konkrétnym zážitkom alebo prostredím. Pracujeme s ľudovými, kresťanskými a pohanskými zvykmi, poverami a povesťami, ktoré spracúvame, aktualizujeme reinterpretujeme s nadsázkou a rozširujeme o vlastné príbehy..Tvoríme nové malé svety vyvolávajúce znepokojenie, podnecujúce zvedavosť odohrávajúce sa v bezčasí. Dekonštruujeme a znovu skladáme. Výnimočnosť poverového rozprávania v minulosti spočívala v jeho vierohodnosti, vďaka ľudovej viere, podporenej ľudovými rituálmi a zvykmi, nadprirodzené situácie a bytosti splývali so skutočnosťou. S nostalgiou môžeme pozorovať narúšanie až zánik tradícií a viery v životoch bežných ľudí v mestách aj na vidieku. Ľudový horor však stále žije, minimálne v našej tvorbe, sprevádzaný humorom a iróniou.

Michal Stolárik,Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič