Instalace umělce střední generace na téma moci a jejích hrozivých i groteskních aspektů vychází z fascinace zvráceně a ironicky používaných technologií. Symbolicky přetížená rovina díla je vyvažována světelnými a zvukovými efekty. Vítězství elektrického pomocníka v kuchyni nad ďábelským obrazem tyrana.