Jiří Valoch – čtení

Sue Tompkins – performance A Bee crawling around in the flower dome

Po performance a čtení následuje diskuze s oběma umělci a kurátorkou a malý večírek před koncem výstavy.

Britská umělkyně Sue Tompkins vystavuje v tranzitdiplayi křehkou textovou instalaci. Vedle strojopisných prací představují důležitou část její tvorby performance. Písemné podklady pro performance Sue Tompkins tvoří pečlivě editovaný soubor textů napsaný na mnoha jednotlivých listech, a dalo by se i říci, že Tompkins při svých performancích čte a zpívá, co předtím napsala. Je to ale mnohem více. Pracuje s intonací a s časem, s rytmem a opakováním, háže přes mikrofon zvuky a slova a odděluje je od sebe navzájem i od sebe samé, čímž zesiluje napjaté spojení mezi sebou a diváky .

Jiří Valoch je autorem textových instalací, knižně mu vyšly dvě sbírky haiku a nevydány čekají jeho soubory konkrétní poezie. Poslední dobou v galeriích čím dál častěji performuje, přičemž textovou složkou svých vystoupení minimalizuje na jednu slabiku. Ačkoli jsou jeho textové instalace a strojopisné básně založeny na práci s konkrétním prostorem a s grafickou podobou textové struktury, několikrát už je četl. V Praze to ale bude poprvé, co se jeho texty dostanou do prostoru prosřednictvím hlasu a co repetativní struktury zazní coby rým.