Tvorba Julie Kopové se dlouhodobě profiluje v oblasti gestické malby, jejíž primární tematizaci hledá v abstraktním rozkrývání specifických přírodních procesů. V krajině se málokdy nacházejí solitérní body – rytmizaci můžeme nalézt v každé louce, vodní hladině, lese i litosférické desce. I tyto spodní vrstvy krajiny, desková tektonika, kolize hornin, teplo a tlak, jsou pro Julii Kopovou silným zdrojem inspirace.

 

Výstava The Grey Volcano navazuje svým názvem i výběrem konkrétních uměleckých děl na záměr autorky soustředit svou poslední tvorbu zejména na pohyb mimo barevné spektrum, většina maleb akcentuje dění na poli mezi černou a bílou barvou.

 

kurátor: Jan Dotřel