„Julie se rozhodla experimentovat se zneklidňujícím časem. Vzpomínky jsou ve vztahu k času to jediné, co nám z něho zbývá. Minulost reálná, uchovaná v podvědomí, neustále vstupuje z budoucnosti do vědomí a pulsuje v přítomnosti. Připomíná to velký kruh. Ale ten je zároveň roztínán tím, co přichází, co jsme si svou minulostí připravili a co do toho vkládá okolní svět. Časosběrný dokument není žádná novinka. Ale tradiční formu lze uchopit znovu a vyslovit se v ní po svém. Průniky do malých motivů, účast na životě blízkých. Účast na pozadí samoty, která je podstatou jakéhokoli vztahu.

Okno je okem viděným i vidoucím, otevírá se do krajiny světa a zavírá do samoty duše. Vidíme jen to, co dokážeme vidět, ostatní zůstává nevyslovené, skryté, tajemné. Toužíme oslovit ono mysteriózní, znovu a znovu, posíleni svým poznáním, svou zjitřenou citlivostí. Hledáme vlastní tvář složenou z variací podob jiných. Soukromý příběh času, prostoru a samoty – to je Juliin experiment.“ Jana Máchalová.

Julie Štybnarová (1976) vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze a fotogra i na Institutu tvůrčí fotogra e FPF Slezské univerzity v Opavě. Své fotogra e představila na sólových i skupinových výstavách v Maďarsku, Polsku a v České republice.