Koncert Julius Eastman: Crazy Nigger, doprovodný program k výstavě Not Without Joy v Galerii Rudolfinum. (c) Česká filharmonie, foto: Jan Hromádko

Čtyři klavíry na pódiu Dvořákovy síně Rudolfina a série koncertních provedení skladby Crazy Nigger amerického skladatele Juliuse Eastmana vás čekají v rámci doprovodného programu k výstavě Not Without Joy. Hlavním účinkujícím je oceňovaný klavírista Ivo Kahánek, který skladbu nastudoval se svými studenty. Koncert pořádá Česká filharmonie ve spolupráci s Galerií Rudolfinum.

 

Nosným tématem výstavy Not Without Joy je dnes velmi aktuální otázka tzv. blackness, černošství. Julius Eastman byl afroamerický homosexuální hudební skladatel, který se veřejně vyjadřoval k otázkám rasové segregace a postavení Afroameričanů ve společnosti. Byl ale také vynikajícím zpěvákem a klavíristou a patřil mezi radikální komponisty. Pozornost poutají především jeho tři skladby z konce 70. let se záměrně provokativními názvy: Crazy Nigger, Evil Nigger a Gay Guerrilla. První jmenovaná skladba je minimalistická kompozice pro čtyři klavíry.

  

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji zde, v případně volné kapacity pak na galerijní pokladně ve dvoraně Rudolfina a na pokladnách České filharmonie.

 

Před návštěvou Rudolfina si prosím na našich webových stránkách přečtěte platná hygienická opatření.