Výstava Kdo, když ne kdy je ohlédnutím za okupační stávkou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, která se konala krátce po 17. listopadu 1989. Její kurátoři, Klára Peloušková a Vojtěch Märc, zachycují v dochovaných vizuálních i textových materiálech obraz dní, kdy se studenti a studentky VŠUP nejvyšší měrou podíleli na změnách politického uspořádání i fungování školy.