Výstava klauzurních prací Ateliéru klasické fotografie a výstupů z dlouhodobého projektu Soutok, zkoumajícího městskou krajinu.