Jakých významů a podob může nabývat knihovna? Workshop pro dospělé a dospívající čtenáře (od 14 let) s literárním historikem Pavlem Hruškou věnovaný knihovně jako obtížně popsatelnému, tajemně proměnlivému a nekonečně inspirativnímu fenoménu.

Doporučujeme rezervaci na info@plato-ostrava.cz.

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2019/01/Knihovna-Jako-Fenomen-Ostrov-Labyrint-Nebo-Nocni-Zvire

Vstupné: Doporučené vstupné 30 Kč