“Kolektivní tělo je tělem bez orgánů, přijímačem i vysílačem. A přesto je tělem plným, produktivním a svou organizační strukturou pružným. Vytváří dočasnou komunu či platformu, jež přejímá vnější/vnitřní vlivy a stanoviska, které se v ní dál mísí a migrují. Inspiračním zdrojem pro výstavu se stal koncept „těla bez orgánů” (TbO). Zatímco jeho literární předlohu lze vyložit široce, ku příkladu jako informační síť, bezrozměrnou tepnu nebo tranzit různých intenzit, toto tělo je konkrétní a materializované. Kolektivní tělo je projektem, jenž se táže po výstavních formátech média kresby. Za tímto účelem spojuje čtyři mladé autory, kteří kreslí s odlišnými předpoklady i výsledky. Setkávají se tu rozdílné polohy práce s médiem: snaha zjednodušit zápis myšlenky nebo konstruovat složité obrazové celky. Tento kontrast určil klíč k výběru umělců a vyvolává vzájemnou tenzi.”
text: J.Brož, M.Smrkovský