Jelikož jsme vernisáž výstavy Repaired & Reconstructed nemohli uskutečnit, srdečně Vás nyní zveme na její dernisáž s komentovanou prohlídkou! V uvolněné dernisážové atmosféře probereme s autory výstavy Lenkou Kleinovou a Lukášem Procházkou podrobnosti vzniku jejich projektů, prozkoumáme hranice současné postprodukce i lehce děsivá zákoutí nejnovější verze photoshopu. V rámci následné diskuse pak samozřejmě dojde i na Vaše dotazy. Pohybovat se budeme především v bezpečném a krásném prostředí našeho dvorečku. Těšíme se na viděnou!