Výstavou nás provede sama autorka. Sochařka Šárka Radová (* 1949) pracuje převážně s porcelánem. Její rozměrné modelované figurativní sochy z technického porcelánu jsou specifikem v rámci celého oboru. Kromě porcelánu používá i kameninu a papírovou hmotu. Litoměřická výstava je zaměřená na práce z posledních let, kdy hlavním tématem autorky jsou člověk a mezilidské vztahy. Na člověka a společnost nahlíží s pochopením, hravostí, někdy s ironií nebo kritickým pohledem.

Více na https://galerie-ltm.cz/2019/05/15/sarka-radova-mezi-lidmi-2/