V Pragovce nás čeká velké loučení. Tak, jak jsme synchronizovaně otevírali, tak také budeme zavírat. Ve čtvrtek 11. 10. proběhnou v rámci Korzo Pragovka dernisáže tří výstav a komentované prohlídky všech výstav – jak končících, tak běžících. Kromě dernisáží je na programu dopolední dětský workshop a část programu minifestivalu  JAMU+ v prvním zálivu Pragovky.

 

10:00 – 13:00 Jennifer Helia de Felice / Performance history / přednáška / JAMU+

11:00 – 14:00 Workshop pro děti, vedený studenty UHK v prostorách výstavy Darujte mi prosím jednu Vaši vizi

14:00 – 18:00 Vladimír Franz / Hudba a obraz – poslechovka / JAMU+

18:30 – 22:00 Amálie Bulandová, Tomáš Kubart / reflexe současného divadla I – diskuse / JAMU+

 

Dernisáže:

Pragovka Gallery Entry / 19. 9. – 11. 10.

Daniela Baráčková, Tereza Jindrová, Tereza Severová / V pořádku, asi určitě

Autorky kromě společného přátelství spojuje snaha o netradiční způsob vyprávění, který volně využívá prvky filmové řeči, kombinuje je s vizualitou prostého dokumentárního záznamu a dotváří celý příběh i s pomocí jiných médií než je film, nebo video, tedy s využitím objektů, či fotografie. V neposlední řadě je také spojuje zájem o témata pojící se s ženským vnímáním světa, o interpretaci emocí či vizí. Tématem výstavy „V POŘÁDKU, ASI URČITĚ“ je proces hledání pevného zakotvení ve vlastním životě.

 

Pop – up / 19. 9. – 11. 10.

Martin Herold / Šest Oken

V projektu ŠEST OKEN se Martin Herold koncentruje na ikonografii okna, včetně jeho ikonologických konotací. Okno je tu tematizováno jako víceznačný narativ, jehož interpretace může sahat od popisu viděného (předlohy) až k meta-výkladům (viz okno do světa). Pro autora je podstatná „snaha po vytvoření jakéhosi imaginativního prostoru“. Okno funguje jako rám pro to, co lze vidět, přičemž pohled je veden oběma směry, ven z – i dovnitř pomyslného interiéru. Právě polarita uvnitř a vně je již určitou ustálenou percepční konvencí, kterou Herold podrobuje aktualizaci z hlediska bezprostřední současnosti. Motivy oken sbírá ve svém blízkém okolí. Pracuje tak s konkrétním, nikoliv přejatým věcným materiálem (předlohy).

 

The White Room / 21. 8. – 11. 10.

Daniela Klimešová, Susanne Kass, Fredrika Bistrom / Eroticon

Tři ženy, tři pohledy, tři jazykové roviny vnímání. Eroticon je výstava s nadsázkou s veškerou vážností.
Výstava konfrontuje tři umělkyně a jejich vztah k erotice a sexu prostřednictvím obrazů a / nebo erotiky každodenních předmětů. Včetně, ale ne výhradně si hrají s ošklivostí, krásou, voyeurismem, fetišismem, fantasy a queer aspekty erotického obrazu.