Druhý dubnový přednáškový večer z cyklu Kra/jiná bude patřit architektu Martinu Schmitzovi z berlínského krajinářského ateliéru LOIDL. Úvodní přednáška s názvem Město a divočina se bude zabývat tématem divočiny v rámci městského prostředí: kde ji najít, jaké nástroje využít k její tvorbě a jak ji zachovat.

 

Ve druhé části večera vystoupí zahradní architekt Ondřej Fous. Přednáška s názvem Přežití městského parku se zaměří na zelené veřejné prostory a jejich transformaci v důsledku pandemie covid-19. Hlavními tématy budou udržitelnost historických tradic a zvyklostí v parcích, a bude se také věnovat hledání divočiny ve městě. Po přednášce bude následovat diskuze s oběma účastníky.

 

Martin Schmitz z ateliéru LOIDL společně s Leonardem Groschem pracují na návrzích a soutěžích na veřejná prostranství. Martin se zaměřuje na konceptuální práci a zajímá se o projekty, které mají ekologické a sociální cíle. Berlínský krajinářský ateliér se specializuje na přeměny opuštěných prostorů ve městech. Jedním z jejich významných projektů je přeměna parku na bývalém železničním kolejišti Gleisdreieck poblíž Potzdamer Platz v Berlíně. Tento park dlouho ležel ladem, nevyužitý. Nový návrh přinesl velkorysé, ale zároveň poetické a jednoduché řešení, které zahrnuje hřiště, sportoviště, komunitní zahrady a odpočinkové prostory.

 

Ondřej Fous je odborníkem působícím v oblasti zahradnictví, zahradního navrhování a péče o rostliny. Je také vysokoškolským pedagogem a publicistou, který se dlouhodobě angažuje v boji za obrodu zahradnického řemesla. Jedním z jeho významných projektů bylo krajinářské řešení a revitalizace Čelakovských sadů a okolí Národního muzea v Praze, kde se autorsky podílel na tvorbě prostoru, který nabízí místo pro odpočinek, setkávání a relaxaci v centru města.