Miloš Šejn: Větve patří sem

Zveme na křest knihy Miloše Šejna Větvě patří sem, jíž vydalo nakladatelství Balbineum.

 

Večer proběhne za účasti autora Miloše Šejna, editora Lukáše Jiřičky a grafického designera Jaroslava Tvrdoně v knihkupectví ArtMap.

 

Kniha Větve patří sem na 644 stranách představuje soubor textů výtvarníka, performera, vysokoškolského pedagoga, historika umění a v neposlední řadě také básníka a literáta Miloše Šejna (*1947). Jedná se o první ucelené vydání deníkových záznamů a básní, jakož i rozhovorů, článků a přednášek reflektujících jeho svébytný přístup k umění. Některé ze zahrnutých textů již byly publikovány, především v katalozích k jeho výstavám a ve výtvarných monografiích věnovaných jeho tvorbě jako takové (například v publikacích Býti krajinou, Archívy a kabinety, ÍHMNÍ ad.). Primárně a ve značně větším rozsahu představuje však tato kniha zcela nový autorův výběr z rozmanitých zápisků a poetických reflexí, soustředěných na mimořádně zanícené a stále se prohlubující vnímání krajiny – a především vlastního těla v krajině.