“In the life of a solo performer a duet is always welcome. Where we take these ideas will be the adventure; not what you are doing but how you feel about what you are doing.” | “V životě sólového performera je duet vždy vítán. Odkud budeme brát nápady bude to dobrodružství; ne to co děláte, ale jaký máte pocit z toho co děláte.” (William Hunt, prosinec 2012)

William Hunt se narodil v Londýně v r. 1977 a na Goldsmiths College absolvoval v r. 2005. V současné době žije a pracuje v Dusseldorfu. Práce Williama Hunta často zahrnují performance, v kterých hraje akustickou hudbu za extrémních fyzických podmínek. Jako ve většině jeho performancí, důležitou úlohu hrají komické a tragické elementy a požadavek na velký stupeň fyzické námahy.

Alena Kotzmannová se narodila v r. 1974 v Praze, na pražské UMPRUM absolvovala v r. 1998. Kotzmannová je osobnost, která svou otevřeností ke spolupráci proplouvá celou výtvarnou scénou a ráda se zúčastňuje nejrůznějších projektů. V rámci svého konceptuálního přístupu si pohrává se zákonitostmi a hranicemi fotografie, ale hlavně přemýšlí o samotné podstatě tohoto média. Svými instalacemi zprostředkovává neobvyklé nahlédnutí věcí a příběhů odehrávajících se všude kolem nás. Dokáže odhalit tušené a záhadné momenty jejich existence, ale i vyzdvihnout poezii a obyčejnou krásu, která je provází.