Výstava několika video instalací založených na pokusu zkonstruovat bytost

Kousky nadějného šamana – Ladislav Vondrák
Mladý autor má překvapivě lehkou ruku – nebo spíš „ruce a stativ”, kterými vytváří komorní a osobní videoperformance. Používá sám sebe, nebo svoje nejbližší, jako figuranty, které režíruje do záhadných, slovy nepopsatelných rolí. Není úplně samozřejmé, aby se opakovaně dařilo smíchat chytrý scénář, spontánní akci a zdravou dávku exhibicionismu. Vondrák úspěšně a věcně zachycuje videokamerou rituály na pomezí nevinných dětských her a živelné erotiky. To, že je výsledný obraz nakonec sugestivní a překypuje existencionálními významy, svědčí o autorově citlivé a inteligentní tvůrčí povaze. Civilní forma a živelná exprese, jsou ingredience, díky kterým jsou diváci Vondrákovými videí hypnotizování. Zvědavost a znepokojení, nutí pozorovatele odbourávat vžité předsudky a těšit se z půvabu nepochopitelného.
Dušan Zahoranský – Praha 27.4.2012