Studenti programu Interaktivní média Školy umění a designu na pražské Prague College představují soubory svých semestrálních prací v pražské Fotograf Gallery. Dvě dvoudenní výstavy jsou výsledkem navzájem se doplňujícího studia předmětů, v nichž se učí ovládnout základy soudobých technologií, obsahové a realizační aspekty umělecké tvorby a požadavky návazné prezentace ve výstavní instituci.

Anomie je stav nestability, kdy přestávají platit společenské normy, zažitá pravidla, zvyky a běžné životní jistoty. Alternativní řešení se ještě nepodařila nalézt a běžné výklady situací nejsou nadále srozumitelné ani přijatelné. Tato výstava je výsledkem našich rozdílných přístupů k pojetí nedorozumění, odmítání, strachu, a různých stavů sebeuvědomění, způsobených nejistotou z příliš intimního kontaktu v okamžicích, kdy to nečekáme. Nevyhnutelný cyklus odmítání, který následuje, je možné pozorovat na Matějově objektu a v podobě nejasné, ambivalentní satiry odmítnutí i ve Filipově díle. Společnou výstavu zakončuje Lauřina instalace snové abstrakce nevázaného shluku vzpomínek a pocitů, které není možné sdílet.

Laura Luna Castillo, kurátor

http://pastandlights.cz/