Pragovka Gallery zve na výstavu Festival neviditelného filmu, za kterou stojí kurátorky Lea Petříková a Maro Hajrapetjan. Vernisáž výstavy proběhne 2. 3. 2021 v 18:00, sledujte ji s námi online na facebooku Pragovka Gallery. Výstava potrvá do 13. 4. 2021.

 

Lea Petříková (v současnosti doktorandka na FAMU) dlouhodobě zkoumá pohyblivý obraz v širším kontextu. Festival neviditelného filmu je výzkumně-edukativní platformou, procesuálním projektem, jehož tématem je neviditelnost okolností při vzniku a šíření pohyblivého obrazu. Lea Petříková a spolukurátorka Maro Hajrapetjan předloží k diskuzi pojem filmu jako uměleckého díla, ale také jako události či konceptu v kontextu tvůrců a tvůrkyň a recepce v rámci různorodých scén a publik. Petříková samotným přenosem filmové události do galerijního prostředí přímo relativizuje samotnou podstatu filmu jako neviditelného média, zhmotňovaného pouze v okamžiku projekce. Filmová událost je tradičně nahlížena jako bytostně efemérní, nezachytitelná, závislá na čase a divácích, zatímco její umístění do galerijního prostředí z ní činí průchozí záležitost, již je možné lépe reflektovat zvnějšku i zevnitř. Lea Petříková pro koncept projektu v Pragovka Gallery však zachází ještě dále – opírá se o ztracený film umělkyně Alice Rahon – Le Magicien, v němž čaroděj, jako jediný přeživší nukleární katastrofy, dostal za úkol stvořit nový svět. Postapokalyptické, posthumanistické, feministicky zaměřené téma není jediným důvodem pro zařazení projektu, včetně jeho doprovodného programu ve formě přednášek, projekcí a diskusí. Kurátorky výstavy se obrací k umělkyni Alici Rahon, jež za svého života nebyla adekvátně doceněna, vyzývají další kurátory a teoretiky ke sdílení společných témat a zaujetí, budují komunitu, aby na pozadí všech doprovodných událostí nejen relativizovaly prostor galerie/kinosálu, ale především prostřednictvím diskusí, mentálních map a dalších dílčích součástí projektu nakonec tematizovaly také (ne)viditelnost samotných umělkyň a umělců.

 

Doprovodný program:

 

2. 3. Vernisáže: Ekologická úzkost II: Festival neviditelného filmu (promítání videa dokumentující výstavu a úvodní rozhovor s kurátorkami festivalu), Nebezpečný odstup (performance Karla Kunce), Transmutatio, Relativně propustná

 

13. 3. Festival neviditelného filmu: PÁSMO FILMŮ

 

25. 3. Korzo Pragovka II: PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

– Přednáška Kateřina Svatoňová

– Přednáška Jan Rak: Neviditelnost fyziky

– Audiovizuální Performance Kryštofa Brůhy

– Komentované prohlídky s umělci a kurátory jednotlivých výstav

 

8. 4. Festival neviditelného filmu: STOPA V HLAVĚ

– Projekce filmu Stopa v hlavě a rozhovor s jeho tvůrkyněmi, Terezou Daniell Adámkovou a členkami dílny Inventura

 

13. 4. Dernisáž

– Festival neviditelného filmu: PŘEDNÁŠKA / Lea Petříková

– Prezentace projektu PPPportréty Lenky Chánové

– Dernisáž výstav Up in the Sky, Transmutatio, Relativně propustná, Nebezpečný odstup a křest katalogů k výstavám