Prezentace slovenské fotografky Lenky L. Lukačovičové vychází z jejího dlouhodobého programu vytváření fotografických cyklů, ve kterých opakuje nebo odkazuje na civilní akce, představitelů neoficiální umělecké scény 70. – 90. let v Československu, které jsou zaznamenány právě díky fotografii. Známá je celoživotní spolupráce konceptuálního umělce Júliuse Kollera a fotografky Květy Fulierové, která je autorkou záznamů mnoha jeho akcí. V dílech Ľubomíra Ďurčeka je vztah fotografie a performance ještě více rozostřený, především v pracích, kde ho zajímají fyzické dimenze a kompozice veřejného místa s výraznou geometrií, kterou jemným zásahem, přítomností svého těla doplňuje nebo mění…

 

k/ Ivana Hrončeková