Letní kino na Pragovce - FAMU EXPRMNTL

Letní kino na Pragovce pokračuje přehlídkou experimentálních filmů z FAMU

19. 7. ve 21:45 na Pragovce

Kolbenova 923/34a, Praha 9- Vysočany.

http://www.pragovka.com/

Letos na Pragovce opět probíhá letní kino, tentokráte cílené převážně na tvorbu nastupující generace filmových umělců ve spolupráci s FAMU. Původně byla dramaturgie letního kina na Pragovce zamýšlená pouze na jeden měsíc, díky velkému diváckému ohlasu bude kino nakonec trvat po celé léto. (Program připravujeme.)

V pořadí čtvrtá projekce ponese název FAMU EXPRMTL a a předznamenává tak povahu promítaných filmů. Z promítaných filmů si dovolujeme upozornit například na film Lucie Navrátilové s názvem Konzerva, který získal cenu na MFDF Ji.hlava 2017 za nejlepší český experimentální dokumentární film, nebo na film Lukáše Janičíka s názvem Ústí, který s Pragovkou rezonuje nejen tematicky, ale také timingem: V přiléhající Pragovka Gallery si diváci mohou prohlédnou to nejaktuálnější umění, které v Ústeckém kraji vzniká: končící výstavu ateliéru Jiřího Kovandy s názvem Avšak když nastala noc, změnil se zármutek v radost.

Pro Pražáka představuje Pragovka a její okolí krásný výlet do Ostravy, který trvá metrem jen patnáct minut z Václaváku do stanice Kolbenova; do míst, kde se ulice jmenují zpravidla po tom, co v nich dávno zkrachovalo a v jejíchž postindustriálních prostorách působí silná umělecká komunita.

Na základě předchozí letošní spolupráce s Kameramanskými dny byla sestavena dramaturgie první části večerů zdejšího letního kina, která navazuje na místní – pragováckou – uměleckou tvorbu převážně mladých tvůrců a chce ji obohatit o další, tedy filmovou dimenzi. FAMU se rozhodla, také v souvislosti s diskuzemi, týkající se kvality tvorby studentů FAMU v poslední půldruhé dekádě, využít nabízeného prostoru k veřejné prezentaci tvůrčích počinů, vzniklých v posledních deseti letech. Na základě prezentace v letním kině Pragovky si veřejnost bude moci udělat vlastní obrázek o úrovni současné produkce této fakulty AMU.

Vybrány byly převážně tituly, které získaly některé z cen na filmových festivalech (nejčastěji právě na FAMUfestu, MFF KV nebo i v Cannes). Druhým hlediskem při výběru filmů bylo, aby zároveň „seděly“ do dramaturgie letního kina, s jeho snahou o navázání kontaktu mezi různými uměleckými obory.

V případě nepříznivého počasí se promítá uvnitř budov Pragovky.

V areálu je možnost využít občerstvení v přilehlé kavárně-baru.

Vstupné: Zdarma.

 

19.7. 21:45 FAMU EXPRMNTL

 

Lucie Navrátilová – Konzerva

 

Experimentální filmová koláž využívající postupy dokumentárního, hraného a animovaného filmu. Prolínající se stopy mizejícího dětství a hanáckého folkloru autorka zaznamenává na 16mm filmový materiál, a konzervuje tak vybrané motivy, které pozvolna, avšak nenávratně opouštějí naši současnost.

 

(MFDF Ji.hlava 2017 – Nejlepší český experimentální dokumentární film)

 

Alžběta Kovandová – Dějová linka

 

Hříčka provokující naraci lyrikou pátrá ve veřejném prostoru po linkách, horizontálách, přímkách a čárách nejrůznějšího charakteru, aby je pak v rámu jednoho obrazu spojila do vizuálních návazností. Mezi nalezenými objekty, ději a prostory tak vznikají nové vztahy a pokračování.

 

Lukáš Janičík – Ústí

 

Poetický krátkometrážní portrét Ústeckého kraje. Pomocí experimentálních výrazových prostředků vytváří hypnotizující studii, ve které se snoubí přírodní a urbanistické krajinné motivy do mnohovrstevnaté dynamické koláže. Střih vznikal převážně přímo v kameře, přičemž každé políčko 16mm filmu je minimálně dvakrát exponované.

 

Jana Kristýna Nováčková – Room

 

Žádná pravidla se nestaví do cesty egu. Zobrazení symbolů vlastních myšlenek se odehrává v prostoru bez zatížení marginálními vjemy. Únikem z izolace se formuje touha po realitě, po sblížení.

 

Tomáš Polenský – Utři rohlíky

 

Jazyk je komunikační nástroj, který popisuje svět pomocí slov. Jsme zvyklí pojmenovávat objekty kolem sebe slovy. Pojmenováním začínají objekty v naší komunikaci existovat. Kdyz nejsme schopni neco pojmenovat, nebo když to pojmenujeme odlišně, nemůže to být přeneseno někomu jinému. V takovém případě přestávají existovat nejen objekty, ale i člověk, který neumí používat jazyk. Film je esejí o vztahu mezi slovy a objekty – fragmenty prostoru a člověka, který produkuje slova v absurdním kontextu.

 

Adéla Komrzý – Fiat voluntas tua

 

Film je montáží obrazů ohledávajících smysl existence. Ta se během krátkého pobytu na Světě dostává do područí vyšší moci, parazita, který ovládá Život v jeho rozmanitosti. Určuje jeho tvar, vytyčuje čas. Záběry tisíců kuřat, která zemědělci usmrtili pár hodin po narození, střídají kontrastní výjevy letního bujení v zahradě.