Hory, dobytek a tradiční zemědělské práce na straně jedné. Billboardy, diskotéky a excesy opilých návštěvníků na straně druhé. Místo akce je stejné: Alpy. Pouhých šest desetiletí odděluje starý svět od nového – a přesto se jedná o celou éru. Lois Hechenblaikner úderně ukazuje, jak se jeho domovské Tyrolsko změnilo. V juxtapozici předkládá černobílé fotografie z archivu zemědělského inženýra Armina Knielyho (1907-1998) a barevné snímky, které po objevení archivu pořídil sám. Obsah se liší, ale formálně jsou si snímky až groteskně podobné. Srovnáním Hechenblaikner výstižně analyzuje změnu krajiny zemědělské na krajinu využívanou pro volný čas, ztrátu tradic a individualizaci společnosti. Všechny původní činnosti a situace byly zcela nahrazeny jinými. Každý diptych konfrontuje diváka s novou, bizarní, někdy až tragikomickou pointou, ale ve stejný moment vybízí k zamyšlení, jak pracovat s nostalgií a nevyhnutelným vývojem světa zběsile se ženoucího kupředu. Kritikou masového cestovního ruchu na konkrétní ploše rakouských Alp ukazuje Hechenblaikner regionální fenomén, ale zároveň zde nadčasovým uměleckým jazykem formuluje problém obecného a celosvětového významu. 

 

Lois Hechenblaikner se narodil v roce 1958 v tyrolském Alpbachtalu. Od poloviny 90. let 20. století je ústřední tématem jeho fotografické tvorby pozorování změn v tyrolské krajině a jejích důsledků, které překládá do expresivních konceptuálně dokumentárních projektů.

 

www.hechenblaikner.at