V roce 2013 jsem pro galerii Krobath ve Vídni udělal výstavu, v jejíž hlavní roli byl sokl. Klasický bílý výstavní sokl. Princip byl jednoduchý. 

Něco, co obvykle jen slouží a má úlohu zcela podřízenou čemusi „vyššímu“, něco, co obvykle vůbec nevnímáme, stojí najednou ve středu 

pozornosti, v hlavní roli. Těžko můžu psát o nadcházející výstavě, když v tuhle chvíli ještě vůbec nevím, jak bude vypadat, ale dejme tomu, 

že můj přístup bude obdobný.

(Jiří Kovanda)