Oba umělci se zabývají systematicky studiem přírody a zkoumají využití zejména chemických procesů ve prospěch výtvarné technologie. Pavel Trnka používá k malbě a kresbě rez, měděnku, uhel, tuš, hlinky, sůl, tedy převážně anorganický materiál vztahující se k transformativním procesům v přírodě – chemické přeměně, rozkladu, zániku. Marie Ladrová zpracovává převážně živou organickou hmotu, rostliny, houby, plody, šťávy a vyrábí z nich barvy, se kterými své obrazy maluje. Umělci společně vytvářejí tematické celky, které zahrnují procesy přeměny v přírodě všude kolem nás a reflektují svět vnitřním, tichým a soustředěným způsobem. Oba pracují převážně s velkoformátovým papírem a tomuto materiálu přikládají zvláštní důležitost. 

 

Na výstavě v galerii The White Room představují sérii kreseb a maleb, které se doplňují svým kontrastem a zároveň spolu hovoří podobným jazykem ve světě šťáv a solí, rostlin a země, stromů a hub. Pavel svými kresbami konkrétních vrb zve k akvarelům Mariiných plodnic. Mariiny jemné abstraktní akvarely pokřikují na Pavlovy hutné, stabilní a zemité kresby. Prostorem, zatíženým dávným provozem kuchařek a strojů vývařovny, vtištěným do zbylých dlaždiček, se line jejich jemná a tichá píseň, která zve k poslechu. Marie Ladrová se již mnoho let zabývá jakýmsi podhoubím, vlastním, ale i tím co je pod povrchem země a věcí, které ji přitahují. Výsadní technikou umělkyně je akvarel, jehož technologii a výrazové možnosti rozvíjí osobitou cestou – výrobou vlastních barev, užíváním netradičních formátů, analytickými studiemi i abstraktní kompozicí. Velkoformátové akvarely jsou volně inspirované plenérovými studiemi konkrétních krajin či plodnic (hub) nebo vlastními sny. Abstraktní varianty souvisejí s hlubokou mytologií a fascinací světem pod povrchem. Pavel Trnka se již od dob studií zabývá především kresbou. V poslední době se středem jeho zájmu stala velkoformátová uhlová kresba se zaměřením na různé podoby krajiny. Od imaginárních krajin inspirovaných klasickou čínskou malbou a krajin s industriálními prvky postupně přechází k zobrazování konkrétní přírodní krajiny. Zajímají ho transformativní procesy v přírodě, které zobrazuje abstrahovanější formou za pomoci uhle, tuše, rzi, měděnky. Nyní se snaží o studium reálných stromů. V uhlové technice začíná kreslit sérii vrb, jejichž „portréty“ zobrazuje volně dle skic téměř v životní velikosti.

 

Kurátor: Vladimír Merta

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

ČTVRTEK 12. 3. KONCERT MR A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S UMĚLCI

PONDĚLÍ 23. 3. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

 

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY:

Naše galerie nabízí také edukační programy pro školy ve formě komentované prohlídky a workshopu, přihlašovat na ně se můžete na e-mailu: lektori.pragovkaforart@gmail.com nebo telefonu: +420 733 120 550.

 

MALUJEME PŘÍRODOU

Workshop je zaměřen na malbu technikou akvarelu. Tradiční cestou se naučíme vlastnoručně vyrobit
přírodní akvarelové barvy šetrné k životnímu prostředí. Žáci si vyzkoušejí geometrické malby tematicky spojené s výstavou Šťávy – Soli. Workshop je přizpůsoben všem věkovým kategoriím.

 

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Státním fondem kultury.