Jak vysvětlit minulost? Jak začít vyprávět příběh? Jak navázat spojení mezi generacemi? Jak zachytit okamžiky, které jsme prožili my a naši předci? Jak vyprávět o minulých emocích, prostě o šťastných nebo dramatických okamžicích? Jak pátrat v archivech každodenního života? Jak vytvořit mapu našeho původu? Jak vytvořit cestu k ucelenému obrazu našeho bytí?

 

Magdalena Kleszyńska studovala výtvarnou výchovu, kurátorství a malbu na Akademii výtvarného umění Magdaleny Abakanowicz v Poznani. V roce 2017 získala doktorát na Fakultě sochařství výše zmíněné univerzity. Od roku 2013 působí na své alma mater ve 2. ateliéru malby Fakulty výtvarné výchovy a kurátorství. Účastnila se národních, mezinárodních, skupinových i samostatných výstav. Ve své tvorbě zkoumá otázky spojené s časem, pomíjivostí a cykličností.

 

kurátorka: Daniela Šiandorová