Marcel Mališ, Lebensraum

Výstava vychází ze širšího cyklu Lebensraum, v němž Marcel Mališ kriticky, ale zároveň s dávkou ironie, nahlíží současnost. Jedná se o fotorealistické malby zachycující hlavy zabalené v igelitových taškách. Cyklus problematizuje iluzi svobody v podmínkách spotřební kapitalistické společnosti, kdy je na jedné straně zdůrazňována svoboda individuální volby, ale přitom je individualita jedince popřena a člověk je redukován na spotřebitele a podprahově manipulován reklamou.