Mark Dorf je umělec žijící v New Yorku, který ve svém díle zkoumá post-analogickou zkušenost digitální společnosti a její vztah k našim přírodním počátkům skrze kombinaci fotografie a digitálních médií. Ve svých posledních pracích reaguje na lidskou potřebu porozumět svému okolí pomocí vědy, která slouží jako zástřeší pro vysvětlení všeho. Takto konstruované chápání našeho prostředí vnímá umělec jako abstrahovaní naší reality a stejným způsobem pak přistupuje ke své tvorbě. Dorf přejímá vědecké metody zpracování dat, analýz a měření krajiny a aplikuje je skrze tranformované pixely a abstraktní obrazy na fotografie krajiny.

Site-specific dílo, které Dorf vytváří pro skleník botanické zahrady na Albertově bude instalací, která vychází z fotografie, čímž tentokrát umělec využívá své sochařské kořeny, a k fotografickému obrazu tak přibudou i další materiály.

kurátorky: Adéla Kremplová, Katarína Mašterová