Srdečně vás zveme na diskuzi a následující vernisáž.
Diskuze proběhne přímo v galerii od 16.30.
V 18 hodin následuje vernisáž výstavy Markéty Kinterové – Série dekódovacích testů

Diskuze o uměleckých doktorátech

V roce 2017 byl celoroční program Galerie Entrance zaměřený na současné studenty doktorského programu. Nyní výstavní cyklus uzavíráme diskuzí o současném stavu doktorských programů na vysokých uměleckých školách. Budeme mluvit o tom, co vlastně získání titulu PhD. obnáší, jaká jsou specifika studia na vybraných uměleckých školách, nakolik by disertační práce měla mít charakter výzkumu a jak je důležitý praktický – umělecký výstup. Bude nás také zajímat, jak se liší doktorské studium na AVU, UMPRUM, PedF UK a dalších školách.

Diskuzi bude moderovat Tereza Jindrová. Sestřih natáčení diskuze bude posléze zveřejněn na webu galerie. 

Diskutujícími budou Martina Pachmanová, Marie Fulková, Jiří Skála, Isabela Grosseová, Petr Šprincl, Aleš Loziak, Jan Pfeiffer, Markéta Kinterová, Alžběta Bačíková.

V 18.00 následuje zahájení výstavy Markéty Kinterové – Série dokódovacích testů 

Poslední výstava letošního roku jednak uzavírá jednoletý výstavní program galerie věnovaný doktorandům a současně otevírá projekt příštího roku – tedy sérii výstav mladých pedagogů. Markéta Kinterová spadá do obou kategorií, doktorský program studuje na pražské UMPRUM a jako pedagog působí na FAMU.

Projekt připravený pro galerii Entrance rozvíjí další roviny Markétina dlouhodobého sledování veřejného prostoru. Galerie Entrance v jejím podání přestane být galerijním prostorem a naopak se transformuje do městské krajiny, ve které se člověk nejen prochází, ale může se i posadit nebo si lehnout.