Srdečně zveme na doprovodný program k výstavě Autoterapie. Uskuteční se komentovaná prohlídka s jejím autorem Michalem Kindernayem, následně proběhne diskuze o vlivu automobilové dopravy na města a o fenoménu českých dálnic a na závěr promítneme dokumentární film Dál nic. 

 

Michal Kindernay v Galerii Fotografic představuje své subtilní audiovizuální projekty, které subverzivně zachycují problematiku všudypřítomné automobilové dopravy. Videoinstalace nocars z 24hodinového videozáznamu ulic v centru Prahy extrahuje pouze momenty bez přítomnosti projíždějících automobilů. Z mnohahodinového záznamu pak zbývají pouhé jednotky minut. Audiovizuální esej Ad finitum zachycuje rozestavěný úsek D11 přes Trutnovsko a Žacléřský výběžek, který měl být součástí pomyslné spojnice na trase Paříž-Moskva a který je dalším z osmi nyní rozestavěných dálničních tahů v Česku.

 

Jak se žije ve městě, kde se počet aut takřka rovná počtu obyvatel? Je úroveň osobní automobilové dopravy v Praze dlouhodobě udržitelná? Má Praha šanci být po vzoru jiných evropských metropolí přívětivá pro všechny? Jak má taková transformace vypadat, aby negativně nedopadla na samotné rezidenty daných čtvrtí? Kolik kilometrů dálnic Česká republika ještě potřebuje? A kolik jich česká krajina ještě unese? Jak mají takové stavby probíhat? Tyto a mnohé další otázky probereme s našimi hosty, které postupně představíme a hlavně se budete moci do diskuze zapojit i Vy!

 

Ivo Bystřičan: Dál nic, ČR, 2014, 75 min, dokumentární

Film o tom, jak si Češi staví dálnici do Německa. Jeden na zahradě nosí sluchátka proti hluku a modlí se, ať už dálnice auta odvede, druhý se ji snaží dostavět a odejít konečně do důchodu, třetí chrání živočichy i rostliny a žaluje dálnici u soudu. Sedm let stavby, šestnáct kilometrů dálnice a zablokovaná společnost.

 

Náš výstavní výstavní i doprovodný program je podporován granty Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 1.