Zveme vás srdečně na vernisáž samostatné výstavy Miloše Šejna, která si klade za cíl prozkoumat mnohovrstevnatou historii místa jak vlastní Oranžérie, tak celého komplexu zahrad Břevnovského kláštera, ale i existenci samotného kláštera a přilehlých prostor, přímo nabitých otázkami typu Bílá hora, obora Hvězda a konec konců i podoba života současného člověka a krajiny v této oblasti města Prahy uprostřed dnešního světa. Autor zde bude věrný svému dosavadním uměleckému směřování a bude důsledně pracovat jak s danými prostory, tak s pozicí sebe sama, jako žijící bytosti uprostřed bytostí jiných, jimiž není pouze lidská společnost, ale též žitá společnost uvnitř organismu místa, jeho geologická paměť, život vegetace, život tak zvaně vyšších organismů a všechny jejich projevy, jak jsou přítomné v podobách jazyka, komunikace, bytí, spolubytí a všech myslitelných podobách architektury. Architektury v doslovném smyslu i architektury ve smyslu snění, přání, spolu-péče, spolu-bytí.

 

kurátorka: Veronika Čechová

 

Součástí autorovy prezentace jsou i související komunitní setkání místo, slovo a čas jako doprovodný program k výstavě:

14. 10. místo & Tereza Kerle, Rena Milgrom, David Helán

3. 11. slovo & Ivo Hucl

28. 11. čas & Bohemiae Rosa

  

Tato výstava byla podpořena Ochranným svazem autorským Gestor. Výstavní program galerie pravidelně podporují: Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 6.