Výstava Mixér 2024 představuje vybraná díla studentů a studentek ateliérů Malba, Nová média a Socha a prostor z Katedry výtvarných umění na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava je prezentací nejmladší generace autorů nově nastupujících na scénu vizuálního umění. Výběr jednotlivých děl si klade za cíl ukázat co nejširší škálu témat a vyjadřovacích prostředků, aktuálně řešených a realizovaných ve výuce. Vystavujícími jsou převážně studenti a studentky zastupující bakalářské a navazující magisterské studijní specializace výše zmíněných ateliérů.

  

Hlavním krédem ateliéru Malba je individuální přístup ke každému jednotlivci, jeho specifické osobnosti a typu talentu. Důležitý je rozvoj jednotlivce ve smyslu jeho jedinečnosti, originality, samostatnosti a svobodného postoje, který nebude ve výsledku poután ničím než vlastní zodpovědností. Ateliér vede MgA. Vladimír Véla.

  

Povaha komunikace se studenty ateliéru Nová média je motivovaná záměrem nastavení autorské identity tak, aby nabádala k experimentu a propojování aktuálních forem vizuálního vyjadřování. Proto je i výběr děl v expozici zacílen na širokou škálu obsahů v zastoupení různých druhů médií. Ateliér vede doc. akad. mal. Vladimír Merta.

  

Studenti ateliéru Socha a prostor jsou motivováni hledat při tvorbě sami sebe a své místo ve skrytém významu světa s důrazem na zvládnutí řemesla v celé škále sochařských technik a technologií, klasických i současných. Ateliér vede doc. MgA. Benedikt Tolar.

  

Výstava bude v prostorách DEPO2015 (Rampa, Tržnice, Ústředna, Truhlárna, galerie GAFA) k vidění v plném rozsahu do 22. února. S ohledem na program kreativní zóny DEPO2015 bude 23. 2. – 4. 3. pokračovat pouze výběr z výstavy v galerii GAFA.