Veronika Čechmánková, Fiasko Show / Autoportrét, analog, 35 mm film, barva, 2023

Zveme na vernisáž výstavy Mnoho podob citlivosti, která proběhne v rámci akce Prague Art Week v Kampusu Hybernská.

 

Svět se nám za posledních několik let doslova mění před očima. Zažíváme situace, které by mohly jistě konkurovat fiktivním scénářům. Otevírá se příležitost pro vnitřní obměnu a rozvoj, přičemž změna vnímání a transformace sebeurčení může být silným motorem pro společenský posun následujících dekád. Vývojem procházíme i na poli technologickém. Rozšířená realita či umělá inteligence jsou již každodenním nástrojem užitku. I přes veškeré tyto mohutné transformace se však v tématu výstavy vracíme k lidské citlivosti jako ke vzácné substanci, která napájí jednotlivé etapy, přetváří hodnoty a proměňuje jedince i společnost již od pradávných dob.

  

Co je to však citlivost a kdo je jejím nositelem? „Citlivý člověk projevuje empatii, porozumění a ohleduplnost k emocionálním potřebám druhých.“ Takto stroze, řekněme necitlivě, nás vidí stroj, kterému v dnešních dnech propůjčujeme moc nad naším projevem či estetickým vnímáním. Člověk zase po staletí vnímá citlivost v rozporuplném měřítku, jedni ji oslavují, druzí označují za slabost. Je tedy citlivost jedince darem či neštěstím, jak mnozí upozorňují? Polemiku již necháme na každém, kdo je jí otevřen. My se však zaměříme na výběr uměleckých děl, která v českém prostředí oplývají hloubkou, jemností a pravdou vhledu, jež by bez citlivosti, jako hlavního nástroje jejich tvůrce, nebylo možné vyjádřit.

  

Výstava si bere za cíl prozkoumat mnohé podoby citlivosti a využívá k tomu klasická média jako prostředek návratu a reinterpretace těchto médií v době silného vlivu moderních technologií a jazyka současného umění. Kurátorský výběr naznačuje možné směry, kterými se citlivost jedince může vyvíjet. Nejde ve své podstatě o představení děl odkazujících se k citlivosti jako jejich fyzické polohy, raději však představuje citlivost jako schopnost nacházet a rozvíjet možné odvětví a odchylky, kam až citlivost může směřovat. I z toho důvodu je kurátorský výběr děl značně rozmanitý, avšak celistvý, a vypráví příběh citlivosti v širším kontextu. Výsledný výběr děl se raději odklání od uměleckých trendů vycházejících z potřeby obstát na světovém uměleckém trhu. Raději však skládá hold různorodosti a objevuje to, co je mnohokrát skryté. Toto vše vychází z estetické čistoty a originality, které právě v rámci světového umění obstojí a překročí hranici lokálního významu.

  

kurátoři: Michal Štochl, Filip Kazda

vystavující: Pavel Baňka, Radka Bodzewicz, Nikola Čulík, Veronika Čechmánková, Habima Fuchs, Kurt Gebauer, Assaf Hinden, Vojtěch Hrubant, Olga Karlíková, Milan Kunc, Antonie Stano, Matěj Olmer, Vojtěch Pavlíček, Ondřej Petrlík, Petr Pelzmann, Ivan Pinkava, Matěj Pokorný, Ester Parasková, Ivan Pinkava, Vojtěch Pavlíček, Taja Spasskova, Vladimír Skrepl, Mark Ther