Objekty Silvie Krivošíkové (nar. 1976 ve Zvoleně, Československo) referují o osobním, zvnitřněném rozměru geometrické formy. Dělení plochy a prolamování prostoru jako hlavní tvaroslovné momenty autorčina díla jsou analogonem k bezprostřední žité zkušenosti, k vymezování a zařizování místa, kde se žije a kde se bydlí. Objekt vzniká na ose emoce–gesto-záznam-osamostatnění-odstup-pojmenování. Je zpředmětněním iluze. V instalaci se obě roviny obraznosti – iluze i její zpředmětnění – vzájemně doplňují. Tvoří diafánní strukturu, v které lze zaznamenat mimo jiné také stylizační ohlas na různé vnější podněty, např. současnou portugalskou architekturu. Vzniká něco jako zpětná racionalizace „běhu emoce“ probouzené „vztahem k místu.“

Hostem Silvie Krivošíkové je Violeta Borboleta, dcera autorky, která prostřednictvím kresby interpretuje jedno z děl. Borboleta znamená portugalsky motýl.

Kurátor: Petr Vaňous