Monumentální topgrafie

Rozsáhlý výstavní projekt Mo(nu)mentální topografie se soustřeďuje na posílení a prohloubení kolektivní historické a kulturní paměti prostřednictvím realizace šesti výstav a dvanácti vybraných uměleckých intervencí ve veřejném prostoru města. Tyto intervence tematizují klíčové historické okamžiky a propojují je s místním prostředím. Na sérii výstav se podílely autorské kolektivy kurátorů a umělců z řad studentů a pedagogů FUD UJEP a umělců zvučných jmen současného umění vyzvaných k účasti. 

Výstavy se konají na těchto místech: Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly, Muzeum města Ústí nad Labem, Galerie Hraničář a veřejný prostor města Ústí nad Labem.

Dominantní státní osmičková výročí, ke kterým se výstavní projekt vztahuje, jsou 1918, 1968 a 1993 (ale i další – 1938, 1948, 1989).

Garanti projektu: Pavel Mrkus, Michal Koleček

Výstavní projekt Mo(nu)mentální topografie zahrnuje tyto expozice:

► Zastřená topografie – Poutníci nad mořem mlhy / Galerie Emila Filly
► Topografie naděje – Crystallized / Dům umění Ústí nad Labem
► Topografie pozornosti – Zpřítomnění / Galerie Hraničář
► Topografie nápravy – Příběh kostela / Muzeum města Ústí nad Labem
► Topografie budoucnosti – Design a umění na cestě / Muzeum města Ústí nad Labem
► Mo(nu)mentální topografie – veřejné prostory města