výstava je zařazena do projektů: Action Galleries www.actiongalleries.info/
a Galerijní víkend www.galerijnivikend.cz/

Výstava Move Gallery s názvem “když pabů dá” je začleněna ve dnech 15-16. října 2011 za Altán Klamovka do akce Galerijní víkend. Instalace galerie bude umístěna v blízkém okolí altánu v parku Klamovka. Projekt Move Gallery vznikl na akademické půdě ateliéru Grafického designu 1 na Katedře vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Iniciátoři tohoto experimentu studenti Michal Kukačka a Martina Calajová se takto aktivně zapojili do sítě nezávislých galerií u nás. Současně rozšiřují svůj tvůrčí potenciál v oblasti vizuální komunikace o zkušenosti s experimentem na poli galerijního provozu, a to v netradičním prostředí, na které se svým kurátorským záměrem chtějí soustředit, a to jsou menší obce v České republice, kde není tolik příležitostí pro současné umění. Ke vzniku galerie se váže místy až komická historka, jež souvisí s jejím získáním. Move Gallery je netypický skládající se kontejner. Mladí grafičtí designéři se na začátku do projektu vložili s takovou angažovaností, že přesvědčili výrobce kontejnerů běžně určených pro transport zboží, aby jim jeden kontejner, nejen daroval za účelem pořádání výstavních akcí, ale aby jim jej upravili na míru, která lépe odpovídá galerijnímu provozu. V reálu se jedná o zvýšení stropu. Rozměry kontejneru jsou 4 metry na délku a 2,5 na šířku. Celkem tedy kolem 10m2, což je v současnosti, kdy se galerie ukrývají v různých vitrínkách, urnách či nástěnkách, až nadstandardní prostor, který má své výhody v mobilnosti a skladnosti. Move Gallery byla poprvé představena jako součást bakalářských zkoušek na FUDu v letním semestru 2011. S Move Gallery se otevírá nová možnost propojení současného umění s širokou veřejností regionů.

Lenka Sýkorová

Move Gallery je mobilním galerijním prostorem, který díky své formě putujícího „kontejneru“ umožňuje snadno a atraktivně komunikovat s širokou veřejností, a to i v galeriemi často opomíjeném kontextu malých obcí a regionu. Move Gallery má za cíl představovat výtvarné projekty a vize s hlubším kulturně-sociálním dopadem (zejména projekty vznikající na pudě Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem).

Instalace Když pábů dá představí veřejnosti komplexní teoretické i vizuální pojetí projektu Move Gallery. Formou nadsázky konfrontuje návštěvníka s prostředím menších obcí, pro které je galerie především určena. Sama galerie se tak stane výstavním exponátem, čímž dojde jistému zrcadlení jejího kurátorského konceptu – zatímco Move Gallery jako galerie přibližuje umění obyvatelům menších obcí, Move Gallery jako exponát přiblíží svět obyvatel menších obcí rezidentům metropole Prahy.

Michal Kukačka a Martina Calajová