Kurátor: Veronika Daňhelová

Název výstavy Tomáše Moravce Náhradní měsíc vychází z autorových instalačních dovedností. 
Tomáš vytvoří instalaci podle předem daných podmínek.