Objevte, co se ukrývá na lůžku Řehoře Samsy! Jednoduchou technikou se dostaneme pod kůži literárnímu velikánovi Franzi Kafkovi a nahlédneme do pokoje hlavního hrdiny románu Proměna. Děti najdou ve výstavních prostorách notýsky, které využijí k výrobě flipbooku. Nedělní tvůrčí dílna vhodná pro děti od 6 do 15 let a jejich rodiče. Povedou lektorky z Ateliéru Pellé.