Neděle 23.9. / pro děti i dospělé / účast a vstup zdarma

Od 15.00 – kavárna Nová syntéza (přízemí Veletržního paláce)
– Jak vytvořit svůj portrét nejenom z papíru – s ak. mal. Ivanem Komárkem

– Slabikář pro děti od 4 let a Multimediální interaktivní testy (počítačová hra-program, zaměřený
na prevenci a včasné odhalení obtíží se čtením, psaním a dalšími vývojovými poruchami učení) –
s autorkou projektu a vystavující dr. Alenou Kupčíkovou

Od 17.00 – ochoz 5. patra
Komentovaná prohlídka výstavy 3D-DYS: autoři představí svá díla nejen z výstavy
více na www.dys.cz