Nejmenší měsíc je červen

Umělci: David Adamec, Eliška Fialová, Martina Chloupa, Lucie Nováčková, Tomáš Prchal, LawrenceWells

Kurátor: Petr Pokorný

Šest autorů a autorek mladší a střední generace prezentuje na výstavě malby, hlavním klíčem při výběru byl malý formát – což je obecně opomíjený obraz. Představte si, že přijde do negalerijní prostory a budete mít pocit, že jste v galerii s nabídkou různých autorů. Pokud to tak bude, je to správně.