NOVÁ SEZÓNA

NOVÝ VIZUÁL

VĚTŠÍ

SVĚT-ŠÍ

Začíná druhý výstavní rok SVĚTOVA 1.

 

VINA. Není nic nového pod sluncem, že lidstvo nese plnou vinu na současném stavu věcí. 

ÚZKOST. Průvodní jev. 

VIZE. Je nutná. Budoucnost je nezřetelná ale pevná víra v něco se nedá odpárat od našich duší. 

ÚKOL. Smazává vinu a přináší nový smysl. Poučit se z minulosti. 

 

Nothing New Under the Sun je vhledem do současného stavu člověka v situaci krize klimatu, krize pozdního kapitalismu, krize jako ustavujícího se způsobu fungování světa. Tematizuje protipóly technického a lidského, vize budoucnosti i rozměr odpovědnosti, turbulence doby v kontrastu snahy jedince koexistovat s nastaveným systémem.

 

Kurátor: Michal Jalůvka, Zai Xu

 

Za podporu výstavy děkujeme MČ Praha 8.