Peter Demek (*1980 Prešov, SK)

Nový objem

ocel, 2017

Objekt Petra Demka má povahu technického konstrukčního díla. Vizuální podoba objektu balancuje na hraně mezi sochou a architektonickým konceptem. Dílo bylo vytvořeno přímo pro zapomenuté a nepoužívané schodiště na kraji parku, a reaguje tak na tuto konkrétní situaci. Peter Demek vystudoval Fakultu výtvarných umění na VUT v Brně a nyní pedagogicky působí jako asistent ateliéru K.O.V. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

 

 Sarah Gosdschan (*1982 Zerbst, DE)

Thriving graphics

site-specific instalace, rostoucí tráva, mixed media, 2017

Německá umělkyně Sarah Gosdschan připravila site-specific instalaci pro vymezenou část parku, která se speciálně pro tuto prostorovou intervenci nechává zarůst trávou. Drobné objekty nenápadně vyčuhují z trávníku a společně se mění na grafické struktury. Pro umělkyni, která již v Liberci vystavuje podruhé (minulý rok byla instalace Vlnitý součástí ART WEEKu LIBEREC), je důležitý moment náhody a dynamických procesů. S participací přírodních živlů ve své instalaci pracovala Gosdschan i v roce 2016.

 

Lukáš Hájek (*1980 Žatec, CZ)

Jehly II

dřevo, železo, 2017

Lukáš Hájek svým specifickým způsobem vyzdvihuje předměty běžné denní spotřeby. Je to tak i u objektu Jehly II, který volně navazuje na site-specific instalaci v Galerii Lauby v Ostravě z roku 2016. Hájek studoval v Ateliéru multimédií na FaVU VUT v Brně, přesto se v posledních letech jeho tvorba přiklání k prostorovým a sochařským realizacím. Důležitou roli hraje i princip modelářství a uvažování o modelu jako takovém.

 

Julia Langhammer (*1988 Drážďany, DE)

Passage

site-specific instalace, mixed media, 2017

Julia Langhammer, absolventka Akademie výtvarných umění v Drážďanech, se zabývá tématem manipulace, kdy na jedné straně svou roli hraje použitý materiál a na straně druhé sama percepce diváka. Langhammer se pro instalaci v parku inspirovala na stejné lokaci osazeným dílem z roku 1967 od Josefa Klimeše Dvanáct měsíců. Toto Klimešovo dílo bylo součástí významné výstavy Socha a město Liberec 1969. Dalším výrazným inspiračním zdrojem je umělkyni komerční reklama, jejíž formální znaky přenáší do instalace Passage.

 

Richard Loskot (*1984 Most, CZ)

Barva je vlastnost světla

site-specific instalace, mixed media, 2017

Richard Loskot ve svém díle testuje možnosti nových médií, využívá technologie, experimentuje. Výrazným prvkem jeho práce je neviditelný a nehmatatelný princip, který je často součástí komplexních instalací. Loskot absolvoval ateliér Vizuální komunikace – digitální média Stanislava Zippeho na FUA TUL. V parku může divák obdivovat instalaci z různorodých barevných květin a rostlin, kterou autor uspořádává podle barevného spektra.

 

Johannes Makolies (*1979 Drážďany, DE)

4d.st

ocel, 2017

Dílo Johannese Makoliese 4d.st prostorově reaguje na vybranou lokaci v parku. Autor zůstává věrný svému uvažování o formě a materiálech. Jednoduché vizuální formy výrazně kontrastují s florálním okolím. Makolies žije a pracuje v Drážďanech, kde rovněž absolvoval Akademii výtvarných umění. V Čechách se divák mohl s prací Johannese Makoliese konfrontovat na výstavě s názvem Na dosah / Současné umění z Drážďan, která proběhla v roce 2016 v Galerii města Plzně.

 

Jaroslav Prokeš (*1977 Frýdlant, CZ)

Rastr 898/1

site-specific instalace, mixed media, 2017

Instalace Jaroslava Prokeše Rastr 898/1 koresponduje s autorovou dlouhodobou snahou zaobírat se vztahy konkrétního místa a čistého prostoru. Prostor se v takovém pojetí stává materiálem samotné sochařské realizace. Instalace staví do kontrastu karteziánský způsob chápání prostoru / plochy (vycházející ze systematické organizace vystavěné na čistě geometrických principech) a reálné, konkrétní místo, jímž lze projít. Park je tedy protkán sítí bodů, které v pravidelném čtvercovém rastru korespondují s orientací světových stran. Struktura odkazuje k měřítku, lokaci místa a jeho změně patrné dnes jen při prohlížení starých map.

 

Jan Stolín (*1966 Liberec, CZ)

V prostoru 5

ocelové lano, cd profil

Středem zájmu Jana Stolína je prostor – jeho vyprazdňování nebo manipulace. Zároveň také v duchu současného umění a ready-mades pracuje Stolín s prefabrikovanými komponenty, které začleňuje do svých instalací. Je tomu tak i u instalace V prostoru 5 v parku Clam-Gallasů, kde autor na natažená ocelová lana fixuje cd profily. Jan Stolín pedagogicky působí na Fakultě umění a architektury TUL na pozici vedoucího Katedry environmental designu.