Jonáš Strouhal (1985) se řadí mezi ty tvůrčí osobnosti, jejichž vztahování se k problémům současného světa není zdaleka jen pasivním akademickým komentářem. Jeho práce s technologiemi a s vizuální řečí současné spotřební kultury je především aktivní diverzí odhalující ony temné stránky psychologické manipulace a exploatace konzumní společnosti (Bistro Affluenza, Smutný Alzák), nabízí pozitivní cestu naklánějící využití dané technologie či estetiky k praktické terapii řady civilizačních traumat (First Scratch, Dr. Mozek). Charaktery uměleckých výstupů se proměňují, od videoartu a grafiky, přes instalace, intervence až k performativním akcím. Sám autor osciluje mezi rolemi umělce, vědce či sociologa, které s důvtipem propojuje. Jonáš Strouhal je absolventem pražské UMPRUM v ateliéru Supermédií a v současné době společně s Jakubem Jansou vede ateliér hostujícího pedagoga na katedře fotografie FAMU, přednáší také v Centru audiovizuálních studií FAMU.

OE18 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Cyklus pořádá Centrum audiovizuálních studií FAMU.

FAMU, Smetanovo náb. 2, Praha 1
Místnost U1, 1. patro
http://cas.famu.cz
Vstup volný
Přednáška bude vedena v češtině