V posledním desetiletí se lze na světové umělecké scéně setkat s jedním specifickým jevem – je jím fascinace řady tvůrců choreografickými systémy, strukturovaným pohybem i tancem jako takovým. Často je tomu tak ve vazbě s tvůrčí reinterpretací analogických mezioborových přesahů v době moderny a avantgardy. Jindy se jedná především o přesun důrazu u performativní tvorby směrem k inscenačním mechanismům a systémům kontroly pohybu. Tato přednáška by měla představit několik zásadních okruhů tvorby a uměleckých osobností spojených s těmito trendy a také naznačit možnosti jejich interpretace v kontextu současné teorie umění.

Viktor Čech (1980) je kurátor současného umění, kritik a historik umění. Od roku 2005 připravil vedle řady výstav i projekty, které reagovaly na různé otázky spojené se současným umění, jako jsou například netradičními formáty prezentace (Videokemp, 2005-2015), nebo role kurátora (Je ne travaille jamais, 2014). Jak jako kurátor, tak také jako teoretik a historik umění se zaměřuje na problematiku umění posledních dvaceti let a na mezioborovou problematiku vztahu současného tance a současného vizuálního umění (projekty Mysl je sval, 2013; Struktury pohyby a Movere, 2016 aj.). Vedle své kurátorské a teoretické činnosti rovněž přednáší na KVV PedF UK.

OE18 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Cyklus pořádá Centrum audiovizuálních studií FAMU. Přednáška bude vedena v češtině.

FAMU, Smetanovo náb. 2, Praha 1
Místnost U1, 1. patro
Vstup volný

http://cas.famu.cz