Olga je komunitní prostor s galerií a předzahrádkou, který přiléhá k parku Františka Suchého v pražských Strašnicích. Od roku 2021 je Olga otevřená veřejnosti. Kromě pravidelných výstav nabízí inspirativní a organicky živé zázemí pro setkávání, tvůrčí a vzdělávací aktivity, besedy i cirkulární ekonomiku.

 

Galerie v roce 2023 představuje výstavní cyklus Rodičovská. Ten volně navazuje na cyklus z roku 2022 Dcery synové matky otcové, který sledoval přenos uměleckého zájmu dvou generací rodinných příslušníků. Pozornost tentokrát zaměřujeme na partnerské dvojice umělců a umělkyň a akcentujeme genderovou rovnost ve výchově dětí a s tím související možnost aktivně pokračovat v umělecké praxi. V galerii Olga necháváme partnery rozehrát umělecký dialog.