Na výstavě One-to-one. Výzvy bílé krychle vystaví kurátorský kolektiv absolventů oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění pražské UMPRUM nevystavitelné: architekturu, zvuk, performance, pohyblivý obraz a grafický design.

 

Galerijní prezentace zásadním způsobem ovlivňuje, jak divák vnímá vystavené umělecké dílo. Odbytá nebo nedomyšlená instalace proto může dílo v krajním případě dokonce zcela zničit. Dovoluje ale vůbec bílá krychle vystavit všechny druhy umění?

 

Nejen tato otázka stála za vznikem výstavy One-to-one. Výzvy bílé krychle. Její autoři a autorky se zaměřili na média dnes už sice běžně vystavovaná v galerijním prostoru, ten byl však ve své podobě bílé krychle původně koncipován pro zcela jiné umělecké formy. Ve stejném prostoru a stejném čase se zde tedy zároveň prezentují média architektury, zvuku, performance, pohyblivého obrazu a grafického designu. Při jejich vstupu do galerie vyvstávají před každým z nich vlastní výzvy, jež vyplývají z pomíjivé či naopak čas-požírající povahy, z nemožnosti přesunu nebo z vysokých nároků na diváka, ať už v jakémkoli smyslu.

 

Cílem autorů a autorek výstavy nebylo navrhovat univerzální řešení, ale zdůraznit nutnost vnímat specifické potřeby konkrétního díla a adekvátně na ně reagovat. Výstava tak představuje pětici uměleckých děl a zároveň vyzdvihuje proces i způsoby jejich instalace a prostřednictvím doprovodných textů také teoretické zázemí jednotlivých instalačních řešení. V mnoha variacích se tu přitom opakuje základní vzorec one-to-one, jeden na jednoho.

 

Kurátoři: Matěj Forejt, Kateřina Hlahůlková, Klára Hudáková, Marie Kordovská, Kristýna Péčová, Pavla Rousková

Výkonní kurátoři: Matěj Forejt a Kristýna Péčová