foto: Eliška Lubojatzká

Semestrální prezentace prací studentů a studentek Centra audiovizuálních studií FAMU formou otevřeného ateliéru.