foto: SD Pictures / Pixabay

Nacházíme se v éře klimatické změny, kterou jsme vyvolali svým jednáním v průběhu posledních 100 let. Nejsme ještě schopni dohlédnout všech jejích důsledků, ale je jisté, že nás zásadně ovlivní. Mnohé z projevů již nyní zakoušíme na vlastní kůži. S ohledem na to, že je naše společnost urbanizovaná, bude pro nás zásadní, jak budeme schopni uzpůsobit život ve městech měnícím se klimatickým podmínkám. Jaký je aktuální plán Prahy na zmírnění dopadů klimatické změny a jaké kroky podniká pro zlepšení odolnosti města vůči extrémním klimatickým událostem, jako jsou například povodně nebo vlny horka? Dorazte na poslední letošní debatu z cyklu Otevřeně o Praze.

  

Panelistky:

Ing. Jana Komrsková – náměstkyně primátora hlavního města Prahy zodpovědná za životní prostředí a klimatický plán; předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Petra Kolínská – ředitelka (v pověření) kanceláře Zeleného kruhu, kde koordinuje projekt Měníme klima v legislativě pro naše obce a města; v letech 2007–2014 pracovala ve Státním fondu životního prostředí

Ing. arch. Anna Vinklárková – odbornice kampaně „Praha – město pro život“ v organizaci Arnika; soustředí se na informování a zapojování veřejnosti, Metropolitní plán, budoucnost velkých brownfieldů či problematické rozhodování úřadů

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D. – vyučuje mj. na Katedře sociologie FSV UK, jako aktivistka a publicistka se zaměřuje na restrukturalizaci měst, sociální hnutí, feminismus, environmentální krizi a sociálně-ekologickou transformaci

  

Rezervace zde. Na akci je možné dorazit i bez rezervace, ale není pak zaručeno místo k sezení.